dimarts, 27 de maig de 2008

Mataró, 20 de Maig de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 27 de Maig, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6-Interior. Per la importància i urgència del que s' ha de decidir es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA:

Punt únic: Discussió i plantejament de la proposta de l' Ajuntament sobre el centre Cabot i Barba.

Us saluda attment
EL PRESIDENT