dimarts, 23 de setembre de 2008

ORDRE DEL DIA

Mataró, 23 de setembre de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 30 de setembre, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si s' escau de l' acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Queixes i reivindicacions dels veïns.

4.- Contrast d' opinions i informacions de la futura nova seu.

5.- Projectes i actuacions a discutir sobre l' any vinent.

6.- Festa Casa de la Palmera.

7.- Informació sobre els nous cursets: contractes de col.laboració.

8.- Entrevista amb l' alcalde.

9.- Precs i preguntes.

Us saluda atentament
EL PRESIDENT