dimarts, 18 de novembre de 2008

ORDRE DEL DIA

Mataró a 25 de novembre de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 25 de novembre, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si s' escau de l' acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Lectura i seguiment d’ actuacions del PAM.

4.- Visita a l’ alcalde a les 20 hores.

5.- Prestacions del Bloc: publicitat, vídeos, enquestes, fotos...

6.- Assemblea de veïns Baix Mar (dia 28).

7.- Fira d' entitats.

8.-Precs i preguntes.

Us saluda atetament.

EL PRESIDENT