dimarts, 20 de gener de 2009

En el Butlleti nº 100 de la FAVM recullen l' aportació dels veïns de BAIX a MAR

Denuncien la perillositat d’un transformador al Carrer Sant Antoni

Noticia publicada a www.totmataro.cat

Operaria sense llicència i l’Ajuntament en seria coneixedor

Segons denuncien els veïns del Carrer de Sant Antoni, un transformador elèctric en mal estat i amb la instal·lació obsoleta segueix operant sense llicència municipal. La queixa, recollida també dins les al·legacions de l’Associació de Veïns Centre-Eixample al PAM 2009 de l’Ajuntament, ja la van expressar els veïns en l’Audiència Pública de l’any passat rebent, segons ells, el compromís de l’Alcalde que es requeriria a Fecsa-Endesa el trasllat d’aquest generador per seguretat.

Els veïns denuncien la perillositat d’aquest generador, situat a l’edifici que ocupava l’empresa Iluro Hogar, un magatzem de més de 400 metres quadrats, ple de papers, llibres i cartrons apilats.

200 signatures

Sempre segons la denúncia veïnal, es van presentar 200 signatures al Departament d’Energia de la Generalitat que hauria ja inspeccionat i donat la raó als veïns sobre la perillositat potencial del transformador.
“També els hi recordem (a l’Ajuntament) que el Departament ha efectuat inspeccions, vostès en són coneixedors i ens donen la raó.

Per això no arribem a entendre el seu silenci” deia l’AV de Mataró Centre-Eixample en les seves al·legacions.

La reivindicació de traslladar el transformador té més de dos anys d’antiguitat però és ara quan, segons els veïns, hi ha “gran risc d’incendis en una època de grans consums elèctrics i risc de sobrecàrregues del transformador i el cablejat elèctric.

Dos anys de queixa

La queixa pel transformador elèctric té més de dos anys d’antiguitat i per això els veïns del Carrer de Sant Antoni van amb la mosca darrera l’orella.