dimarts, 3 de novembre de 2009

Aparcaments públics! al Corte Inglés

En Joan Saborido Badia com President de l’ Associació de Veïns Mataró-Centre amb domicili Casa de la Palmera carrer Gravina 6 Interior Tel. 937906151 amb correu electrònic aveinsmatarocentre@gmail.com i en nom de la Junta:

E X P O S A:

En relació als aparcament públics i privats en l’ entron del Corte Inglés aquesta Associació vol manifestar el seu desacord amb el Govern Municipal i la desicició que a près de no tirar endavant les places públiques que estaven projectades.

En diverses reunions del Consell Territorial sens va garantir la construcció de dos-centes cinquanta places d’ aparcament públic. En cap consell posterior es va informar de cap modificació de les mateixes. Durant l’ últim Consell de Mobilitat sens va informar sobre els canvis de l’ aparcament de superficies de l’ esmentada zona sense en cap cas fer referència als canvis que es produirien en els aparcaments del subsòl. Manifestem el nostre desacord en aquest canvi de gestió de les places d’ aparcament públic que creiem han de restar al servei dels ciutadans.

Aquesta Associació vol elebar la més enérgica protesta pel fet d’ assebentar-nos pels mitjans de comunicació i no a través dels canals establerts com és el Consell de Mobilitat reunit per parlar del tema dijous 22 d’ Octubre de 2009 amb lo qual ens dona a pensar que aquestes reunions dels consells són completament inecessàries.

S O L. L I C I T A:

Un respecte per la gent que treballa de forma desinteressada en els diversos consells i associacions

A l’ espera de la vostra resposta, els saluda atentament

Mataró, a 3 de Novembre 2009
EL PRESIDENT

IL.LME SENYOR ALCALDE DE l’ AJUNTAMENT DE MATARÓ