dimarts, 2 de març de 2010

A Mataró comptem tots

En què consisteix el projecte “A Mataró comptem tots”?

Es tracta d’un recompte nocturn de les persones en situació de sense sostre que pernocten als carrers de Mataró, efectuat per desenes d’equips de voluntaris la nit de l’11 de març. L’objectiu és dimensionar el fenomen de l’exclusió social més severa, sensibilitzar a la societat en aquest tema i, un cop analitzats els resultats, poder definir intervencions socials més adequades.

Qui organitza aquest projecte?

L’organitza el servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró juntament amb els serveis i entitats que composen la Taula de Promoció Social.

Qui pot participar?

Qualsevol persona major de 18 anys amb ganes de col·laborar voluntàriament, que tingui experiència o no en la intervenció social.

Quantes hores del meu temps lliure hauré d’invertir en aquest projecte?

De les 8 de la tarda fins a les 2 de la matinada de la nit de dijous 11 de març, aproximadament..

Programa del dia 11/03/2010


20:00h: Rebuda i acolliment dels voluntaris a la seu del projecte.

21:00 – 22:00h: Formació específica de la metodologia i entrega de documentació.

22:00 -23:00h: Càtering i formació dels equips de voluntaris.

23:00 – 2:00h: Sortida, recompte i aportació de la documentació a la seu del projecte.


Quina serà la seu del projecte?

- El local de Creu Roja de Mataró, situat al carrer Energia 11, al barri de Rocafonda. Comptem amb espai suficient per a que els voluntaris puguin aparcar els vehicles.

Quins són els referents del projecte?

Joan Gerard Sánchez (educador social) i Pilar Orodea (treballadora social) de l’equip de Promoció Social del Servei de Benestar Social. Es posaran en contacte telefònicament amb totes les persones interessades en fer de voluntàries.

Es preveu un retorn als voluntaris dels resultats del projecte?

- Un cop analitzada la documentació i avaluat el projecte s’oferirà una jornada d’agraïment i resultats a totes les persones que hagin col·laborat en el recompte.


Es pot participar en el projecte realitzant alguna tasca diferent al recompte nocturn?

- Agrairem qualsevol tipus de col·laboració sempre que sigui útil per l’organització i execució del projecte. Els referents del projecte ajudaran al voluntari/a a definir-la.