dimarts, 25 de maig de 2010

s' hi no l' apagues la pagues!

Veí, veïna, apaga el llum aquest 21 de juny a les 22’30 hSi no l’apagues, la pagues!

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

fa temps que estem denunciant com es va portar a terme la liberalització del mercat elèc-tric, a partir de l’1 de juliol del 2009.

• Volem una política energètica fiscalment justa, que prioritzi l’estalvi energètic i penalitzi el consum irresponsable.

• L’impuls de les energies renovables i que respectin el medi ambient.• Una inversió adequada de la xarxa de distribució de les línies elèctriques.FULL VEÏNALNúm. 3 Segona ÈpocaMaig 2010Els fets:Nevada del 9 de març del 2010

• 500 mil veïns abonats afectats.• 45 municipis de Girona, 5 dies sense llum.• 22 mil empreses.

• Pèrdues de més de 100 milions.Dia 23 de juliol del 2007

• Fecsa-Endesa deixa sense llum a 350 mil abonats.

• Un total de 9 dels 10 districtes de Barcelona afectats.

• Desgavell en la xarxa de metro i del FCG .Dia 3 del 12 del 2004

• Un incident en un transformador de Fecsa-Endesa deixa sense servei a 30 mil abonats