dimarts, 10 de juny de 2008

Fotos denuncia Mataró Centre
Estat de desolació i abandonament de certes zones del centre la ciutat concretament de l' interior de les cases de Jaume Balmes cantonada amb carrer Ibran, cedides per F. Soler Ridameyà.
(fotografies enviades al Capgros, apartat de fotos denuncia)