dimarts, 17 de juny de 2008

Ordre del Dia

Mataró a 17 de juny de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 1 de juliol, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6-Interior. Per la importància i urgència del que s' ha de decidir es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura Acata anterior.
2.- Queixes i reivindicacions del veïns.
3.- Proposta de tres eixos d' actuació urbana per part de l' Associació durant aquest mandat.
Centre Social- Casal de Barri; reurbanització del Camí Ral; rotonda antiga N-II
4.- Utilització com a espai lúdic del pati de l' Associació.
5.- Festa de l' Associació.
6.- Precs i preguntes.

Atentament
EL PRESIDENT