dimarts, 16 de juny de 2009

Els veïns de Baix a Mar segueixen la reivindicacióNOTA INFORMATIVA

Col·laboració de tots els veïns:
Durant aquestes últimes setmanes, els veïns de "Baix a Mar" hem començat una campanya amb pancartes als balcons, recordant les reivindicacions que van ser presentades al PAM 2008 i en el Ple de l'Ajuntament, del dia 5 de febrer d'aquest any.

Agraïm la col·laboració de tots els veïns sense exclusió, en aquesta acció, i perquè ens segueixin donant suport a accions futures.

Els escrits que en el seu dia van ser registrats en el Consistori, i de la reunió personal mantinguda amb el Sr Alcalde i els regidors de Mobilitat, Manteniment, Obres i Pla Integral, amb la finalitat d’obtenir millores pel barri i dels serveis municipals, fins a la data no s’han manifestat a donar una resposta ni justificació, d’aquestes propostes ni de les actuacions que s’estan portant a terme, marginant les que s’han anat presentant a través de l'AAVV de Mataró-Centre .

La comissió, formada en el seu dia per defensar els drets, deures i obligacions del barri de "Baix a Mar", a la que estan tots convidats a participar, i que els agraïm la seva col·laboració i suport, va ser creient que aportar idees, suggeriments, coneixements, testimonis, dubtes o el que cadascú cregui convenient, és un valor ha afegir que potencia i justifica la creació d’aquesta comissió.

- LA RETIRADA DEL TRANSFORMADOR

Situat al pati interior del carrer Sant Antoni, 82, i entre diversos blocs d’habitatges, aquest transformador es va incendiar per última vegada, a l’agost de l’any 2007, i els bombers no el van poder localitzar fins que van obrir totes les portes dels locals que el precedeixen.

Les nostres protestes han anat directament a la Companyia ENDESA i al AJUNTAMENT.

Varen reparar el transformador, i lAjuntament es va comprometre que negociaria amb ENDESA per trobar una nova ubicació. Transcorregut un any sense solucions, es va formar la comissió entre els veïns, i es varen recollir signatures per presentar una denúncia escrita davant la Direcció de ENERGIA I MINES DE LA GENERALITAT.

Aquest organisme va procedir a realitzar una inspecció, durant el mes d’agost del 2008, detectant diverses anomalies com l’augment i canvi de potència del transformador, de 250 Kv. a 650 Kv, però curiosament fet amb el mateix cablejat que d’anterior. El pou de recollida d’oli era deficient, i aquest oli (PCB) pot produir emanacions d’origen cancerigen. Els ferros que surten de la caseta, poden ser conductors de descàrregues elèctriques perilloses.

A tot això, els tècnics de l'Ajuntament ens informen que el cost del trasllat, 130.000 €, “és molt costós” per les arques municipals i de moment no el mouran, perquè deixen que sigui Endesa qui vagi descarregant (desendollant) en funció de les seves necessitats.

Creiem endevinar que els pensaments de l'Ajuntament passen per "estar més d’acord amb ENDESA i NO AMB LA SEGURETAT DELS VEÏNS".

Entre aquests espais de temps de diàlegs i escrits, han passat gairebé dos anys i fins avui per avui, només s’han manifestat verbalment en un compromís formal, a partir de les intervencions fetes en els Plens Municipals del 5 de febrer i 11 de Juny d' enguany, i encara no han sabut oferir una solució al problema del transformador.

-UN CASALS PER A LA GENT GRAN AL CAFÈ DE MAR

No es disposa de cap Centre Cívic ni de Casal per a gent gran. La gent d’aquest entorn de "Baix a Mar" o Mataró-Centre, que vol anar algun casal públic pròxim, ha de recórrer a l’autobús per apropar-se.

Si és que hi ha algun que altre, són a nivell privat i no públic, com gaudeixen en altres barris de la ciutat.

Per això es vol reclamar el retorn a la ciutat i el seus entorns del "Cafè de Mar", que va pertànyer al seu dia a la "Unió de Cooperadors de Mataró" i que va ser espoliat després de la guerra.

- MAITANQUIS UNA ZONA VERDA I APARCAMENT SOTERRAT

El compromís adquirit pel nostre Ajuntament al seu dia, desallotjant fins a l’últim dels veïns dels habitatges de la zona Maitanquis, i fent pagar un cànon a les constructores les quals van repercutir en els preus dels habitatges, per contribuir amb els costos de construcció d’una Zona Verda i un Aparcament soterrat, que tot i ser un projecte aprovat no ha estat executat.

Tenim ja prou de contaminació acústica amb l’antiga Nacional-II, l'Aparcament de la Zona Blava i del carril lateral, com per oblidar-nos d’aquest compromís.

-EL FRONT MARÍTIM HO SOM TOTS

El front marítim segons ens mostra el Plànol Ajuntament de Mataró, va des de la Ronda Barceló fins la Ronda Cervantes. Espais on PUMSA té interessos en les parcel·les que es requalifican i corregeixen les altures, limitades a priori pel Pla Urbanístic, i obtenir d’aquesta manera el màxim de benefici en la transacció amb els promotors.

Per tant, hem defensat l’anul·lació del carril lateral, des d'Enric Granados fins Jaume Balmes, per recuperar la Nacional-II com a carrer de la ciutat. Abans, pertanyia al MOPU i des de fa un any que ja estan transferides les competències a la Generalitat, doncs aquesta ha estat una de les excuses que ens han donat per no acceptar les propostes.