dimarts, 23 de febrer de 2010

Manifest sobre la Independència

MANIFEST DE SUPORT A LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

Trenta anys després de la recuperació de les nostres institucions d'autogovern, que han suposat un avenç, tot i que limitat, en el benestar de la societat catalana i en l'aprofundiment de les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps, constatem que, en un món globalitzat com l’actual, Catalunya es troba en una cruïlla històrica difícil i, a la vegada, decisiva.

El manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials, necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no permet l’actual marc constitucional.

Aquestes polítiques ambicioses que requerim no són factibles sense un nou marc polític i jurídic. L’actual, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal que no podrà resoldre el nou finançament, fa del tot impossible la realització d’aquestes polítiques i les inversions necessàries per fer front, amb garanties d’èxit, als reptes de la globalització.

Per tot això cal que puguem exercir el dret de decidir quin marc jurídic i polític convé a la Catalunya d’avui: Independència? Autonomia? Volem exercir un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions, sorgides de la voluntat popular, pregonin i defensin. Més encara quan sabem que exercir aquest dret és la manera que avui disposem per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris i íntimament lligats a una més gran llibertat i capacitat del país per decidir les polítiques pròpies.

Ha arribat el moment que com a poble puguem decidir el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió si volem esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.

L’entitat sotasignada, compromesa amb els valors cívics i democràtics propis del nostre poble, dóna suport a la Consulta sobre la Independència que impulsa la Plataforma Mataró Decideix, de manera semblant a les que ja s’han fet en 168 localitats catalanes, organitzades des de la societat civil, i que són una mostra de la vitalitat i empenta de la seva ciutadania

Finalment, fem una crida a tots els mataronins i mataronines perquè participin en la consulta i hi col·laborin activament.

Mataró, febrer de 2010