dimarts, 23 de febrer de 2010

Plà d' en Boet es movilitza

Comunicat de premsa

Arribada de macropostibuls al Pla d’en Boet


L’Associació de Veïns del Pla d’en Boet manifesta que l’arribada dels macropostibuls no es bo per la ciutat de Mataró i molt menys per la zona territorial del Pla d’en Boet per varis motius:

1r Ja en el Pla d’en Boet patim tot l’enrenou de tenir una zona d’oci nocturn poc controlat (neteja, sorolls, droga i delinqüència) i els macropostibuls faria el cercle més gran d’activitat d’oci i nocturnitat.

2n L’activitat econòmica de la prostitució s’envolta d’ un entorn perillós i poc educatiu i recomanat per la població jove.

3r També l’ instal·lació de una activitat econòmica de aquest tipus segurament afectarà a les altres activitats econòmiques de la zona de gran importància per l’activitat industrial de la ciutat.

4r No sabem veure res positiu amb l’ instal·lació d’aquesta activitat econòmica tant a prop de la zona universitària i altres serveis.

5è Es fàcil preveure que en un futur pròxim la possibilitat canvia els espais amb edificis d’activitat industrial, per culpa del entorn, interessos econòmics per nous espais de la hostaleria i oci en general.

6è Tot això ens fa pensar que les zones del Rengle de les Hortes i el polígon industrial que és una unitat territorial que té o tenia un futur esperançador amb el futur tecnocampus, una important presència de industria de tot tipus i perquè no també una important zona d’oci que cal mesures correctives cíviques però important totes les activitats en conjunt important per la economia de Mataró. Llavors ara la zona pot tenir un futur molt diferent.

L’Associació de Veïns del Pla d’en Boet diu NO als prostibuls al Pla d’en Boet i a Mataró.