dijous, 7 de juny de 2012

PERILL AL CARRER LEPANTO

      Carrer Lepanto:

 Aquest és un dels carrers d’entrada al centre de la nostra ciutat.  Hi trobem un cablejat elèctric de baixa tensió  que no es troba en les condicions de seguretat adients tal com us mostrem a continuació.