divendres, 15 de juny de 2012

FA 100 DIES

Fa 100 dies dels esfondraments de les cases del carrer Sant Antoni, 100 dies que el trànsit està tallat, i que aquesta situació segons paraules del Sr Joan Mora, es mantindrà fins que hi hagi la certesa absoluta que és segur el trànsit de vehicles. Nosaltres hi afegim que també hi hagi seguerat pels habitatges que han estat afectats, doncs les vibracions que produeixen els autobusos i els camions mitjans que hi circulaven, no són gens benefioses per les vivendes.

Aquest tall ha traslladat la circulació pels carrers Jaume Ibran i Balmes, carrers que són de prioritat invertida. Els veïns d'aquests carrers estan patin la contaminació acústica per una banda i per un altre observen com els cotxes i motos i circulen ha una velocitat que no hi pertoca.
A més a més hi han vehicles que no respecten el senyal comprès entre els carrers Sant Agusti i Balmes, i circulen contra direcció. Per tot això avui hem entrat un escrit a L'Ajuntament demanat explicacions, que reproduim tot seguit.


SRA NÚRIA CALPE:  REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA I OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT.
Sra.
Fa temps, que com a conseqüència del tall de la circulació al carrer Sant Antoni, els veïns dels carrers Jaume Ibràn i Balmes, estan patint  el desviament dels vehicles, això ha comportat un increment del trànsit, i per tant de la contaminació acústica, a més a més no es respecte que és una zona de prioritat invertida i la velocitat dels cotxes i les motos no és l’adequada.
Per aquest motiu us preguntem.
·         Fins quan durarà aquesta situació?
·         Es possible senyalitzar el carrer assenyalant el màxim de velocitat?
·         Podria haver-hi la presència d’una patrulla de policia a les hores punta del matí per advertir als conductors del límit de velocitat?
Com AAVV som conscients que aquesta situació és temporal, però una de les nostres funcions es fer-vos coneixedora de tot allò que succeeix al nostre barri i per tant de les inquietuds dels nostres veïns.
Esperant rebre la vostre resposta el més aviat possible