dissabte, 12 de gener de 2013

Nova reunió de la Coordinadora


COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
MATARÓ-MARESME

Resum de la reunió del 9 de gener del 2013
Entitats assistents: FAVM, USOC, CGT, CATAC-ajuntament, dues persones a nivell personal.
Tema tractat.
Informació de la reunió  mantinguda entre la Coordinadora amb el president i gerent del Consorci Hospitalari del Maresme (CHdM) respecte la nostra exigència de formar part del Consell Rector del CSdM.

Les persones que per part de la Coordinadora van assistir-hi van ser: en Manel Molina, el Carles Forns i el Jordi Canal. Per part del Consorci el president i el gerent: en Josep Mañach i en Joaquim Esperalba.
El tema principal de la reunió era la nostra petició de poder ser presents en les reunions del Consell Rector del Consorci. Les seves respostes, en una reunió que en moments va ser tensa, van ser les següents:
 • No estarem en el Consell Rector, doncs, segons diuen, no ho permeten els estatuts.
 • Es comprometen a facilitar-nos els ordres del dia i les actes de les reunions del Consell Rector (es fa una al mes).
 • Estan disposats a que tinguem una reunió amb els representants del Consell Rector per presentar-nos respectivament.
 • Ens podrem reunir amb el Consell Rector com ho fa el Comitè de treballadors/es.
 • Estan preparant una proposta de funcionament del Consell assessor.
 • Una representació del consell assessor podria estar en el Consell Rector.
 • Podrem tenir accés a tota la informació (actes reunions, ordres del dia, etc.)
 • Ens van donar les actualitzacions de les llistes d’espera, segons diuen respecte a l’any passat han baixat un 4%.
Davant d’aquesta informació per part dels nostres companys, vam fer les següents valoracions i conclusions:
 • Tenim la seguretat de que no volen que estiguem en el Consell Rector no per temes estatutaris sinó, només, per qüestions de tipus polític.

 • Seguirem exigint la nostra participació en el Consell rector doncs pensem que els usuaris tenim dret a ser presents.
 • Valorem com a positiu el poder accedir-hi a les actes i ser informats dels ordres del dia de les reunions del Consell Rector, encara que per nosaltres no és suficient.

 • Només les mobilitzacions per qüestions concretes i que siguem capaços d’organitzar amb èxit, els faran modificar aquesta actitud inicial.
Vam acordar:
 • Remetre una carta al Consorci demanant la primera reunió amb els representants de Consell Rector i també que ens facilitin les actes de les seves reunions durant tot el 2012. Enviar-ne una còpia a l’alcalde.

 • Fer una reunió amb el Comitè de treballadors/es del Consorci per intercanviar informacions i, a poder ser, coordinar accions reivindicatives conjuntes per totes les retallades que estem patint.

 • Demanar a l’alcalde que convoqui la Comissió Municipal de Sanitat a la qual nosaltres participem i proposar-li el següent ordre del dia:
  • Demanar el mapa sanitari de Mataró que en el seu dia es van
comprometre.
 • Demanar el suport de la Comissió a la Coordinadora per poder ser
presents en el Consell Rector.
 • Recordar que en un Ple de l’Ajuntament es va aprovar el no a les
retallades sanitàries. Per tant, valorar i prendre postura davant les
retallades sanitàries que Mataró està patint.

 • Fer una proposta de mobilització a la ciutadania per temes concrets referents a les retallades que estem patint a Mataró.

 • Donat a que considerem molt important que les mobilitzacions han de ser globals a tot Catalunya en la defensa de la Sanitat Pública, serem presents a la reunió de la Plataforma pel Dret a la Salut que es farà a Barcelona el dia 19 de gener.
Es va acordar fer la propera reunió de la Coordinadora el proper 23 de gener als locals de l’ A.VV. de Cirera.
Sense més qüestions es va acabar la reunió.