dilluns, 4 de febrer de 2013

Resum de la Coordinadora 31/01/2013

COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
MATARÓ - MARESME
Resum de la reunió del 31 de gener del 2013
Entitats assistents: Comitè de treballadors/es del Consorci, FAVM, Dimarts del Llimoner, USOC, dues persones a nivell personal.
Temes tractats:
Informació de la convocatòria i ordre del dia de la Comissió Municipal per la Sanitat Pública.
S’informa que s’ha rebut, a petició de la Coordinadora, la convocatòria d’Alcaldia per la reunió de la Comissió Municipal per la Sanitat Pública que tindrà lloc el dilluns 18 de febrer amb el següents punts de l’ordre del dia:
1.-Mapa Sanitari de Mataró, 2.- Representació Usuaris al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), 3.- Situació de les retallades a la Sanitat Pública de Mataró i 4.- Estudi Diputació Barcelona sobre Sanitat.
Es va coincidir en la necessitat de preparar molt bé aquesta reunió, recollint la informació dels diferents centres sanitaris de la ciutat per tal de contrastar-la amb les dades oficials.
Carta de la Coordinadora al president del Consorci Sanitari del Maresme.
Es llegeix i s’aprova la carta dirigida al President del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), senyor Josep Mañach per tal de donar resposta per part de la Coordinadora als temes tractats el passat dia 20 de desembre entre una representació d’aquesta ( Jordi, Manel i Carles) i el president i el gerent del Consorci, senyors Mañach i Esperalba, respectivament.
Repàs d’acords presos en l’anterior reunió de la Coordinadora
  • Es desestima la proposta de participació de la Coordinadora a la Rua de Carnestoltes de Mataró per manca de temps i mitjans.
  • S’acorda realitzar dos sessions del documental “La salut, el negoci de la vida”. Un es farà al Foment Mataroní i l’altra a l’Hospital de Mataró. Caldrà concretar dates, una vegada hàgim contactat amb l’entitat SICOM, realitzadors del documental.
  • Cal preparar ja, a nivell de la comarca, la campanya de recollida de signatures contra l’euro per recepta, donat que el Tribunal Constitucional només ha suspès temporalment la seva aplicació.
  • Es va acordar fer la propera reunió de la Coordinadora el proper dimecres dia 13 de febrer a les 7 del vespre als locals de l’A.V. de Cirera.
Sense més temes es va acabar la reunió.
Mataró 3 de febrer de 2013
La Coordinadora