dilluns, 2 de desembre de 2013

Resultat de l' Assemblea General

NOTA DE PREMSA


ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MATARÓ - CENTRE


El passat dissabte dia 9 de novembre va tenir lloc, al Centre Cívic Cabot i Barba, l’Assemblea General anual ordinària de l’Associació.

En el decurs de la mateixa, es van aprovar, per majoria absoluta amb 2 abstencions, la Memòria Econòmica, la Memòria d’Activitats 2012 – 2013 i el Pla de Treball 2013 – 2014 presentat per la Junta Directiva.
A continuació, es van votar, amb sols 2 abstencions, les propostes de substitució de les baixes de Vicepresident i Secretari de la Junta Directiva i ampliació de la mateixa, donant com a resultat, la següent nova Junta Directiva de l’Associació de Veïns Mataró – Centre:

Presidenta:        Montserrat Silva
Vicepresident:   Lluís Prades
Secretari :          Jesús Nieto
Tresorer  :          LLuís Luesma
Vocal 1   :          Joan Saborido
Vocal 2   :          Lluís Gallemí
Vocal 3   :          Francesc Soler
Vocal 4   :          Carles Forns
Vocal 5   :          Esteve  Gual
Vocal 6   :          Valentín Arauzo
Vocal 7   :          Jordi Galdón
Vocal 8   :          Gaspar Galobart
Vocal 9   :          Laura Tarrés
Vocal 10 :          Lidia ClausMataró, 19 de novembre de 2013