dimecres, 19 de desembre de 2012

Què en fem de l' Angeleta Ferrer?

NOTA DE PREMSA DE 18 DE DESEMBRE DE 2012

A l’AMPA de l’escola Angeleta Ferrer de Mataró estem organitzant una campanya de
mobilitzacions  per salvar la nostra escola, tancada des del passat 8 de novembre i
temporalment  ubicada a l’edifici de l’escola Torre Llauder, però  sense  un  futur
immediat clar. Per tal que tothom pugui estar conscienciat amb la nostra causa, i  la
premsa pugui conèixer les nostres accions, us enviem aquesta nota:

ACTES QUE HAN TINGUT LLOC

Dijous 13 de desembre, a les 18.30h:

Amb motiu del Ple municipal del passat dijous 13 de desembre, les famílies de l’escola
es  van concentrar davant l’Ajuntament amb  la Galeneta,  pancartes, samarretes
taronges amb el logo “Salvem l’escola Angeleta Ferrer” i molinets gegants per demanar
als grups municipals compromisos ferms amb l’escola del centre de la ciutat.
En el Ple municipal, l’Anna Rovira, representant de l’AMPA  va prendre la paraula  en
ocasió de l’aprovació d’una Resolució davant els problemes estructurals que han
obligat al trasllat de l’escola.

La Resolució, que es va aprovar amb el suport unànime de tots els grups municipals,
s’estructura en 5 punts,  i us l’enviem adjunta. Bàsicament, assumeix la  voluntat  de
l’Ajuntament d’estudiar la rehabilitació de l’edifici de la plaça de Cuba i esgotar totes
les vies possibles per poder dur-la a terme, al més aviat possible, perquè pugui tornar a
ser utilitzat com a centre educatiu per l’escola pública al centre de la ciutat. A més,
també  assumeix  el compromís de demanar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat  que acceleri  els tràmits per construir l’escola en els terrenys situats a
l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Churruca, amb un
calendari de construcció i el compromís ferm de realització, abans d’iniciar-se el procés
de matriculació per al curs vinent, és a dir, abans de finals de gener de 2013.
Adjuntem fotos de l’acte:
 
Trobareu més fotos de la concentració a:

http://ampa-angeletaferrer.blogspot.com.es/Diumenge 16 de desembre, a les 12.00h:
Les famílies, i la comunitat educativa de l’escola, vam pintar un mural als murs dels
terrenys on s’ha de construir la nova escola, l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas.
Vestits amb les samarretes taronges reivindicatives, vam pintar el logo “Salvem l’escola
Angeleta Ferrer” i molinets de colors a les parets dels carrers Lepanto i Churruca.

Adjuntem fotos de l’acte:
   
Trobareu més fotos de la pintada a:
http://ampa-angeletaferrer.blogspot.com.es/

PROPERS ACTES

Dissabte 29 de desembre, durant tot el dia:
El proper dissabte 29 de desembre  recollirem signatures de suport perquè l’escola
Angeleta Ferrer torni al centre de la ciutat al més aviat possible. Al matí estarem a la
plaça de Cuba, i a la tarda a la Plaça Santa Anna.

Ens agradaria que els mitjans de comunicació també ens hi puguin acompanyar per
cobrir la notícia

------------------------------------------------------------------------------------------


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS DAVANT ELS PROBLEMES ESTRUCTURALS QUE HAN
OBLIGAT AL TRASLLAT DE  L’ESCOLA ANGELETA FERRER

L’escola pública Angeleta Ferrer, hereva de l’escola “NuestraSeñora del Pilar”, va
iniciar l’any 2002 el seu procés de consolidació com a centre educatiu. El Govern
del país, l’Ajuntament, l’equip directiu i les famílies d’aquella època van realitzar
l’ingent tasca de convertir l’escola Angeleta Ferrer en una escola de referència a la
ciutat, fet que s’ha aconseguit sobradament.

Aquest patrimoni educatiu i cultural mereix el reconeixement també per les
condicions materials on s’ha desenvolupat fins el dia 8 de novembre passat: un
edifici i instal·lacions que han esdevingut entranyables per a la comunitat educativa
però que no reunien les millors condicions, per raons de deteriorament  de
l’estructura de l’edifici, per a l’activitat escolar.
El tancament sobtat de l’edifici, el passat dia 8 de novembre, per problemes
estructurals, ha representat un trasbals important per a tota la comunitat educativa,
tant pel claustre de mestres com sobre tot per les famílies, que han vist alterades
de la nit al dia els seus hàbits diaris, sobretot tenint en compte que era una escola
bàsicament de proximitat  (el 80% de les famílies viuen en un radi aproximatde
500m a l’entorn del centre), on la majoria de nens i nenes hi accedien a peu, i on
l’entorn hi jugava un paper important.

L’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya han de seguir recolzant el
projecte educatiu singular de l’Escola Angeleta Ferrer i, entenen i comparteixen
l’idea que el centre de la ciutat de Mataró no pot quedar-se sense un servei
fonamental per als ciutadans i ciutadanes, com és el d’una escola d’infantil i
primària, pública i de qualitat.

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró en Ple manifesta la seva comprensió i el seu
suport a la comunitat educativa de l’escola en un moment  de gran contrarietat i
disgust pel necessari tancament, per raons de seguretat, de d’edificitradicional de
l’escola a la Plaça de Cuba. També el reconeixement per l’esforç i la col·laboració
que mestres i famílies han donat el seu esforç per fer front i resoldre de manera
immediata la situació i donar continuïtat a l’activitat escolar. Aquest reconeixement
s’estén plenament a la comunitat educativa de l’Escola Torre Llauder per la seva
generositat i col·laboració per acollir la comunitat de l’Escola Angeleta Ferrer de
manera provisional en el seu equipament escolar, així com als Serveis Educatius
de Mataró (CRP, EAP, ELIC, CREDA, LOGOPEDES) que han hagut de ser
traslladats d’urgència a altres dependències per tal que els espais que estaven
utilitzant a l’Escola Torre Llauder poguessin ser utilitzats com a aules.
Ajuntamentde Mataró

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró en Ple manifesta la seva voluntat d’estudiar la
rehabilitació de l’edifici de la plaça de Cuba i esgotar totes les vies possibles per
poder dur-la a terme, per tal que, al més aviat possible, pugui tornar a ser utilitzat
com a centre educatiu per l’escola pública al centre de la ciutat.
Amb aquesta finalitat es crearà una comissió de seguiment formada per
representants de l’Institut Municipal d’Educació, dels Serveis Tècnics Municipals,
de la direcció de l’escola i de l’AMPA.

TECER.- L’Ajuntament de  Mataró continuarà demanant al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’acceleració dels tràmits necessaris
per a la construcció, en el menor temps possible, de l’escola pública al centre de la
Ciutat. Aquesta anirà ubicada en els terrenys situats a l’antiga fàbrica de paper de
Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca, que seran cedits el més aviat
possible per l’Ajuntament a la Generalitat.

QUART.- El Ple Municipal acorda establir el calendari de construcció del nou centre
i el compromís ferm de realització, abans d’iniciar-se el procés de matriculació
(jornades de portes obertes) per al curs 2013-1014, és a dir, abans de finals de
gener de 2013.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als Serveis  Territorials del departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
No obstant això, el Ple decidirà