dimarts, 22 d’octubre de 2013

Assemblea de Socis i sòcies

Mataró a 18 de 0ctubre 2013

 Benvolguts socis i sòcies :

 Us convoquem a l’ Assemblea General Ordinària de l’ Associació de Veïns de
Mataró-Centre que es celebrarà:

 DIA: Dissabte, 9 de Novembre a les 18 hores (1ª Convocatòria)a les
18:30 hores (2ª Convocatòria)

 LLOC: Sala polivalent C.C. Cabot I Barba, Plaça Miquel Biada,5
(Front L’estació)

 Amb el següent Ordre del Dia:

 1.- Paraules del President.

 2.- Lectura i aprovació si s’ escau de l’ Acta de l’ Assemblea anterior.

 3.- Presentació i aprovació si s’ escau de l’ estat de comptes 2012 i 2013.

 4.- Informe de gestió de les activitats realitzades durant el any 2012 i 2013.

 5.- Elecció censor de Comptes.

 6.- Presentació i aprovació si s’ escau del projecte d’ activitats 201 – 2014.

 7.- Nomenament i ratificació dels càrrecs de Vicepresident i Secretari en
 substitució dels anteriors. (càrrecs actualment en funcions)

 8.- Torn obert de paraules.

A continuació de la celebració de L’Assemblea General Ordinària i tot seguit, es
celebrarà una Assemblea extraordinària amb un únic punt en L’ordre del Dia :


 1.- Proposta d’augment del import de la quota de soci per els propers exercicis.
 Us hi esperem
 EL PRESIDENT