dilluns, 21 d’octubre de 2013

CONVOCATORIA ASSAMBLEA 2013CASA DE LA PALMERA
c/Gravina,6 Interior
Tel. 93 790 61 51
aveinsmatarocentre@gmail.com
08301-MATARÓ
                      


Mataró a 18 de 0ctubre  2013

                       Benvolguts socis i sòcies :

            Us convoquem a l’ Assemblea General Ordinària de l’ Associació de Veïns de Mataró-Centre que es celebrarà:

  DIA: Dissabte, 9 de Novembre  a les 18 hores (1ª Convocatòria)a les 18:30 hores (2ª Convocatòria)

  LLOC: Sala polivalent C.C. Cabot I Barba,  Plaça Miquel Biada,5 (Front L’estació)

            Amb el següent Ordre del Dia:

            1.- Paraules del President.

            2.- Lectura i aprovació si s’ escau de l’ Acta de l’ Assemblea anterior.

            3.- Presentació i aprovació si s’ escau de l’ estat de comptes 2012 i 2013.

            4.- Informe de gestió de les activitats realitzades durant el any 2012 i 2013.
           
            5.- Elecció censor de Comptes.

            6.- Presentació i aprovació si s’ escau del projecte d’ activitats 201 – 2014.

            7.- Nomenament i ratificació  dels càrrecs de Vicepresident i Secretari en substitució  dels 
                 anteriors.  (càrrecs actualment  en funcions)

            8.- Torn obert de paraules.


                                                                                             Us hi esperem
                                                                                           EL PRESIDENT
*********************************************************************************CASA DE LA PALMERA
c/Gravina,6 Interior
Tel. 93 790 61 51
aveinsmatarocentre@gmail.com
08301-MATARÓMataró a 18 de 0ctubre  2013                       Benvolguts socis i sòcies :

            A continuació de la celebració de L’Assemblea General Ordinària i tot seguit, es celebrarà una Assemblea extraordinària amb un únic punt en L’ordre del Dia :   

           
            1.- Proposta  d’augment del import de la quota de soci per els propers exercicis.

           


                                                                                             Us hi esperem
                                                                                           EL PRESIDENT