dimarts, 21 d’octubre de 2008

Instància sobre la tarifa d' aigua de Mataró rebuda a l' Associació

EXPOSA:

Que com a veïna de l’edifici del Camí Ral, 488 ha advertit que a partir del mes de Juny d’enguany Aigües de Mataró, S.A. ha passat a facturar l’aigua del comptador comunitari d’escala de l’edifici a tarifa NO DOMESTICA.
Que com a Presidenta de la Comunitat de l’edifici del Camí Ral, 478 també ha advertit que a partir de la factura de Març de 2007, Aigües de Mataró va passar la tarifa del comptador de la dita Comunitat a NO DOMESTICA.
Que en cap cas la Companyia ha comunicat per escrit ni a propietaris ni a la Comunitat el canvi de tarifa.

Que el canvi, d’acord amb les fotocopies que s’adjunten, significa pràcticament duplicar l’import a pagar per un màxim d’un o dos metres cúbics d’aigua, fins i tot per zero m3, que es consumeixen trimestralment per netejar les escales.
Que davant d’aquest fet Aigües de Mataró addueix que aplica la normativa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 31 de Desembre de 2007, segons el qual son Subministraments NO Domèstics: els Comercial, Us comunitari, Industrials i Obres. Adjunto copia que m’ha fet arribar Aigües de Mataró.
Que l’Agencia Catalana de l’Aigua, m’ha explicat que aquesta normativa no es d’ells sinó que depèn de l’Ajuntament de Mataró a qui en tot cas, com faig per aquesta instància, m’he de dirigir.
Que momentàniament ha passat a formar part dels catalans/catalanes “perplexos” que no entenem que ens està passant. ¿Perquè se’ns modifica una tarifa que duplica els nostres costos d’aigua comunitària sense notificar-se el canvi?. ¿Com pot aquest Ajuntament fer una normativa que equipara un comptador d’aigua d’us industrial o comercial o d’obres, inclòs per tant dins les despeses d’explotació d’un ens amb ànim de lucre, a un comptador d’aigua comunitari per netejar una escala de quatre veïns o de trenta tan se val, alguns amb problemes per arribar a final de mes?.

La guinda la posa la pròpia Aigües de Mataró quan explica que com que un comptador d’escala d’us comunitari no té “cèdula d’habitabilitat” no poden aplicar-li la tarifa Domestica. ¿Es que quan es compra un pis no es compra també una part proporcional d’escala?. ¿Es que accedim als pisos per la finestra, volant si es necessari?. ¿Es que donarien cèdula d’habitabilitat a uns pisos que no tinguessin una escala per accedir-hi?.
Per lo exposat anteriorment

SOL.LICITA :

Resposta raonada (per no passar de catalana perplexa a catalana emprenyada), per part de qui correspongui, al que exposa anteriorment i/o en el seu cas correcció de la normativa que sembla a totes llums molt injusta.

Mataró, 24 de Setembre de 2008