dimarts, 21 d’octubre de 2008

ORDRE DEL DIA

Mataró a 21 d’ Octubre de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts dia 28 d’ Octubre, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6- Interior. Es prega total assistència i puntualitat.ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si s' escau de l' acta anterior.

2.- Informacions generals.

3.- Exposició i posicionament envers el Plà d’ Actuació Municiapal 2008.

4.- Precs i preguntes.


Us saluda attment. EL PRESIDENT