dimecres, 14 de novembre de 2012

Carta de la Plataforma Cívica del carrer Sant Antoni


Santantoni

Plataforma Cívica del Carrer de Sant Antoni

Il·lm. Sr. Joan Mora, Alcalde de Mataró,

Aviat farà 9 mesos, com passa el temps!, que s’esfondrà la primera casa al carrer de Sant Antoni. Després dels aprofundits exàmens i prospeccions en el subsòl, no cal insistir en les causes del lamentable desastre en cadena, a bastament provades i demostrades en els estudis geotècnics i estructurals. A l’última reunió celebrada al saló de sessions vam tenir coneixement, per boca de la regidora d’Urbanisme, que l’Ajuntament s’estava plantejant deixar sense efecte la paralització de les obres al núm. 40.

Els temors s’han confirmat. Enteníem que la suspensió de les obres era la decisió més lògica pel perjudici causat a tercers i ens costa interpretar aquest canvi de posició. Per què? Què hem fet per merèixer aquesta bufetada? Francament ens ha sorprès que l’Ajuntament s’hagi tirat enrere i ens preocupa el tracte de favor al promotor.

És per això que, des de la Plataforma, volem expressar la nostra oposició i disconformitat amb qualsevol decisió que no sigui en benefici dels veïns perjudicats. Sabeu bé prou que els propietaris afectats, a més de les sensibles pèrdues i els danys morals, han d’afrontar noves despeses i sacrificis importants en moments de recessió econòmica. Ens referim a la inversió forçosa a què s’obliguen els propietaris per complir els requeriments municipals i consolidar mitgeres i paviments de les seves propietats malmeses.

Per això, mentre no se solucionin els problemes dels qui s’han quedat sense casa o no hi poden entrar a viure, no podem consentir que els causants de la catàstrofe se surtin amb la seva, sense contrapartides ni contraprestacions. Seria vergonyós.

Des d’un renovat compromís ètic i democràtic, entenem que les regles de la legalitat són les que són i que l’Ajuntament les ha d’aplicar per garantir els drets de tots els ciutadans. Creiem en un urbanisme de qualitat, compromès amb el desenvolupament harmònic de la ciutat. Però davant d’una actuació deficient i una catàstrofe tan flagrant també hi ha prioritats. I ara, el que toca, és demostrar amb fets, inequívocament, que l’Ajuntament és solidari i sensible amb les persones afectades, els veïns del carrer que, sense tenir culpa de res, passen una autèntica tortura, en pateixen els efectes negatius i s’han trobat malament de salut.

Tal com s’acordà el proppassat dilluns, 5 de novembre, a la reunió d’aquesta Plataforma Cívica del carrer de Sant Antoni, a la qual també van assistir diversos tècnics, a més de representants de l’Associació de Veïns de Mataró-Centre, només podem defensar i acceptar racionalment les mesures més urgents, les actuacions estructurals que siguin necessàries a l’obra nova de Can Tuñí per consolidar els edificis que s’han mogut. En definitiva, estabilitzar la zona i fer-la més segura.

En aquest sentit també ens preocupa, pel perill que comporta, si no es fan bé les coses, el futur enderroc de la fàbrica contigua al carrer de Sant Antoni, la fàbrica que dóna al carrer de l’escultor Damià Campeny i que limita amb diverses finques del nostre carrer i el carrer de Jaume Balmes. Demanem el màxim control i verificació del projecte.

Confiem, un cop més, que sabreu estar a l’alçada de les circumstàncies per retornar la calma al carrer i agrairem la vostra resposta al més aviat possible.

Mataró, 12 de novembre de 2012

Per la Plataforma Cívica del Carrer de Sant Antoni