dilluns, 5 de novembre de 2012

PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES DEL CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE - EIXAMPLE-HAVANA PEL PAM 20131. Dur a terme totes les infraestructures necessàries abans de l'arribada de "El Corte
Ingles". De no ser així, el que ha de ser una "locomotora" econòmica per la ciutat és
convertirà en un altre pol comercial.

2. Usos de Can Marfà i possible ubicació associació Veïns i gent gran, estalviar-nos el
lloguer a part també del arranjament del voltant de la nau gran.

3. Contenidors de bústia. La seva eliminació a l'eix principal de la ciutat.

4. Reurbanització camí Ral Havana fins a Ronda Cervantes, també pensant en la plaça de
la Havana i en la creació de la voreres del pont de St. Simó.

5. Canvi circulatori carrer Jaume Balmes, Nacional II per tal de descongestionar el trànsit
del carrer Sant Antoni. Portar a terme una nova sortida direcció Girona i les platges des
del carrer Jaume Balmes, i canvi de direcció del carrer de Damià Campeny en el tram
entre els carrers Balmes i St. Antoni.

6. Pavimentar tot el carrer Solís des de Floridablanca fins a Rda.Cervantes tal i com s’ha
fet amb el tram entre c. Prat i Floridablanca.

7. Canviar paulatinament l’arbrat de la ciutat a fi de que no s’embrutin tant les voreres i
evitar causar perjudicis a les persones amb al·lèrgies.

8. Dur a terme el projecte de remodelació dels accessos del Pati de Can Marchal que ja va
ser aprovat en el seu dia (acció 2.3.4.3 Aprovació projecte de la millora dels accessos al
pati de Can Marchal del PAM 2011).

9. Ampliació de les voreres al c/ Altafulla, Fray Luis de León, Sant Cugat, Goya i Ramon
Llull.

10. C. Isern vorera prou ampla però no existeix continuïtat amb el mobiliari urbà, amb una
redistribució de papereres i algun banc ajudarien a millorar el carrer i evitarien que hi
pugessin els cotxes.

Mataró, 9 d’octubre de 2012