dimarts, 27 de maig de 2008

Mataró, 20 de Maig de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 27 de Maig, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6-Interior. Per la importància i urgència del que s' ha de decidir es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA:

Punt únic: Discussió i plantejament de la proposta de l' Ajuntament sobre el centre Cabot i Barba.

Us saluda attment
EL PRESIDENT

Ordre del dia

Mataró, 20 de maig de 2008

dimarts, 6 de maig de 2008

Assemblea General Ordinària del 10 de Maig

Mataró a 6 de maig de 2008

Benvolguts socis i socies:

Us convoquem a l' Assemblea General Ordinària de l' Associació de Veïns de Mataró-Centre qes es celebrará:

DIA: Dissabte, 10 de Maig a les 19 hores (1ª Convocatòria) i a les 19:30 hores (2ªConvocatòria)

LLOC: Sala d' Actes de la Casa de la Palamera, carrer Gravina, 6-interior.

Amb el següent Ordre del Dia:

1.- Paraules del President.

2.- Lectura i aprovació si s' escau de l' Acta de l' Assemblea anterior.

3.- Presentació i aprovació si s' escau de l' estat de comptes 2006 i 2007.

4.- Informe de gestió de les activitats realitzades durant els anys 2006 i 2007.

5.- Elecció de la taula d' edat per continuar l' assemblea.

6.- A proposta del President, renovació de la Junta: votació de l' assemblea.

7.- Presentació i aprovació si s' escau del projecte d' activitats 2008 - 2010.

8.- Torn obert de paraules.


Us hi esperem
EL PRESIDENT

NOTA IMPORTANT: Si algún soci d' aquesta Associació, amb sis mesos d' antiguitat en la mateixa, vol presentar una llista alternativa o candidatura per a crear una nova Junta pel proper exercici 2008 - 2010, presentarà per escrit l' esmentada llista a la seu d' aquesta Associació, cinc dies abans de realitzar-se l' esmentada Assemblea.