dijous, 13 d’agost de 2009

VII CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FAVM

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Mataró

BASES DEL VII CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FAVM 2009
Lema: “Un ambient millor per a la meva ciutat”

1.Temàtica:
Sensibilitzar a la ciutadania sobre els impactes negatius del transport privat i les opcions alternatives per una mobilitat més sostenible.

2. Participants:
Hi poden prendre part totes les persones que vulguin, amb un màxim de tres fotografies per concursant.

3. Format:
La tècnica fotogràfica és lliure, poden ser en color o blanc i negre. En paper de foto o digitals.
Les fotografies en paper no poden excedir el tamany de DIN A4
Les fotogarafies digitals s’han de tametre en unb format .jpg, a una amplada i alçada mínimes de 800 x 600 punts, respectivament i un pes màxim de 3 MB.

4. Plaç de lliurament i presentació:
Les fotografies s’hauran de lliurar abans del divendres 25 de setembre de 2009.
Les fotografies de paper poden ser enviades a través de Correus al domicili de la FAVM, C/ Nàpols 18 a baix 08303, Mataró. També es poden deixar a la bústia de la FAVM a qualsevol hora del dia, o a ma a la Secretaría de la FAVM de dilluns a divendres de 11 a 18 hores.

Cal presentar-les dins un sobre tancat on hi hagi un full amb el nom, cognoms, DNI, telèfon, e-mail i adreça del participant. En l’exterior del sobre només hi ha de constar el DNI. Darrera de cada fotografia s’hi ha d’escriure el DNI, el títol de l’obra i el lloc on s’ha fet.

Les fotografíes digitals han de ser enviades al mail de la FAVM: favmata@confavc.cat
Hi haurà de constar el titol de la fotografia, el lloc on s’ha realitzat, el nom, cognoms, DNI, telèfon, e-mail i adreça del participant.

5. Jurat:
Estarà format per professionals de la fotografia, persones relacionades amb el món de la mobilitat i el president de la FAVM, que actuarà com a secretari. Aquest jurat no coneixerà el nom dels autors de les fotografies, ja que només se’ls donarà les obres, on solament hi constarà el DNI del participant.

6. Criteris del jurat:
Es valoraran aquelles fotos que millor reflecteixin els impactes negatius del transport privat i sobre les opcions alternatives per una mobilitat més sotenible.
Es tindrà en compte la qualitat artística i tècnica, així com l'originalitat.


7. Premis:
Es concedirà un primer premi en metàl•lic de 300 euros. Un segon premi en metàl•lic de 200 € i un tercer premi en metàl•lic de 100 €.
8. Lliurament de premis:
Tindrà lloc el dijous 8 d’octubre al local de la FAVM. Els participants podran informar-se sobre els guanyadors a través de la web de la FAVM (www.favmata.cat), o fent arribar un e-mail a favmataro@favmata.cat També, trucant al telèfon 93 757 66 02.

9. Devolució de les fotografies:
Es podran recollir les fotografies personant-se a la seu de la Federació durant els tres mesos posteriors al lliurament dels premis. En cas de que no siguin retirades en aquest temps, les fotografies quedaran a disposició de la Federació per a ser utilitzades en exposicions i publicacions, sempre citant el nom de l'autor o autora.

10. Exculpació:
Les fotografies seran tractades amb la màxima cura. No s'acceptarà cap responsabilitat per danys fortuïts o per causes imprevistes.

11. Altres:
Totes les fotografies presentades a concurs estaran penjades durant un temps a la web de la Federació.

12. Acceptació:
La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

descansi en pau

Companys i companyes,

Ha mort en Joaquim Font, un lluitador i demòcrata autèntic. Va ser , entre d' àltres, fundador de l'Associació de veïns Mataró-Centre i President de la mateixa. El funeral serà demà al matí (5/08/09) a les 11,00 hores a l'esglèsia de Sant Josep. Descansi en Pau.


Jesús Nieto