dilluns, 28 de gener de 2013

Nova data per la reunió amb la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública a Mataró


Benvolguts i benvolgudes,
 
degut a problemes tècnics i d'agenda, la reunió de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme que estava convocada pel proper dimecres dia 30 de gener,

S'ha traslladat al dijous dia 31 de gener al mateix lloc i hora (AVV de Cirera (Ctra. de Cirera, 33 a les 19,00 h.).

Disculpeu les molèsties.

El PSC reivindica el pagament dels deutes amb el Tercer Sector per part de la Generalitat


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER RECLAMAR EL PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES
ACUMULATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL TERCER
SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre
totes les administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435 milions
corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha
disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara
continua essent molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del Fons de
Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes més importants.
El deute del departament de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions
d’euros, dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un
22% a contractes i en un 20% a convenis, tots impagats.
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja
que poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les
organitzacions i l’atenció dels col·lectius més vulnerables de la societat. En són un
exemple les dificultats que travessen les entitats, ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el
pagament de nòmines als seus professionals durant el 2012. A això s’hi afegeix que un
51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en les plantilles durant aquest any,
un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres
mesures, com la no substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o la
reducció de ràtios.


Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder
seguir atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute
acumulat i persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en el
funcionament de les entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la
sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en l’ocupació i, en conseqüència, la
qualitat de l’atenció als col·lectius més vulnerables de la nostra societat

Des del PSC considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació
dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que
presten serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida de les persones més
vulnerables de la societat.

Per aquest motius, el Grup municipal Socialista proposa l’adopció dels següents
acords:

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla
de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les
subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic de les mateixes.

Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les
administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment
als pagaments de les entitats del tercer sector social català.

Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies
de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament.

Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de
retards en el pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de
Catalunya.

Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les
administracions públiques catalanes.

Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les
entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a
provada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries
a les mesures contemplades al mateix.

Consol Prados Martínez

Regidora del Grup Municipal Socialista

Mataró, 28 de gener de 2013

dimarts, 22 de gener de 2013

Que és el Sistema de Salut Pública Cooperativista?


Benvolguts / benvolgudes
Us volem fer saber que des de la Cooperativa Integral catalana iniciem avui mateix, el Sistema de salut públic cooperativista (SSPC).
Des d'avui 17 de gener, podeu donar-vos d'alta en aquest formulari: https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/donat-de-alta-al-sistema-de-salut-publica-cooperativista
Amb el formulari podrem especificar quina és la nostra realitat particular i d'aquesta manera cooperar per facilitar una nova manera de fer, basada en la humanitat i les necessitats de totes les persones que n'anem formant part .
Per facilitar que s'hi pugui participar-hi activament tenint en compte la realitat de tothom es va aprovar a l'assemblea general de Salut del 22 de desembre el model de participació que anomenem mutualista mancomunat.
Aquest sistema de participació econòmica es basarà en un model d'aportacions mensuals mancomunades, de manera que les contribucions es faran en funció de la capacitat adquisitiva de cada participant. Les persones i famílies amb menys recursos no cal que hi particin amb diners, sinó que podran fer-ho d'altres maneres, sempre que en tinguin la capacitat.
En el document adjunt podreu trobar la taula i informació més detallada del model mutualista mancomunat.
Aquest model s'anirà fent realitat en base a diversos nodes de salut que estem treballant perquè es vagin posanr en marxa arreu del territori català. Aprofitem aquesta primera comunicació per informar que el primer node de salut del SSPC, el Centre d'Autogestió primària en salut (CAPS) d'AureaSocial a Barcelona es posarà en marxa el proper dilluns 11 de febrer.
Podeu trobar més informació al web http://salut.cooperativaintegral.cat
Pels dubtes que tingueu en relació a la posta en marxa del SSPC, podeu ficar-vos en contacte amb l'adreça acollidasspc@cooperativaintegral.cat
Una forta abraçada i continuem amb força!
Salut i autogestió
Oficina de salut de la Cooperativa integral Catalana

Propera reunió amb la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública


Benvolgudes i benvolguts,
 
Us recordem que aquest proper dimecres dia 23 de gener de 2013 a les 19,00 h.,  al local de l'A.VV. de Cirera (Ctra. de Cirera, 33) es celebrarà la reunió ordinària de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme amb el següent ordre del dia:
 
1.- Informació de l'Assemblea de la PDS (Plataforma pel Dret a la Salut) celebrada el passat dissabte dia 19 de gener
 
2.- Seguiment dels acords presos en l'anterior reunió de la Coordinadora del passat dia 9 de gener
 
3.- Actuacions previstes de la Coordinadora
 
4.- Sobrevinguts
 
Ens veiem el dimecres!

diumenge, 20 de gener de 2013

Encetem el nou any amb una nova activitat consolidada: GENT GRAN ACTIVA
Cursos d' INFORMÀTICA
Al Centre Cívic, Cabot i Barba

Inciació: dimarts i dijous de 17 a 18 h

Perfeccionament: dilluns i dimecres de 16:15 a 17:15h

Comencem un nou curs de Guitarra!

Inscripció: tots els dies de 18:00 a 20:00 hores

Lloc: Centre cívic Cabot i Barba

Horari: Dijous de 17:30 a 19:00h

dissabte, 12 de gener de 2013

Patges reials al Centre Civic Cabot i Barba!


Nova reunió de la Coordinadora


COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
MATARÓ-MARESME

Resum de la reunió del 9 de gener del 2013
Entitats assistents: FAVM, USOC, CGT, CATAC-ajuntament, dues persones a nivell personal.
Tema tractat.
Informació de la reunió  mantinguda entre la Coordinadora amb el president i gerent del Consorci Hospitalari del Maresme (CHdM) respecte la nostra exigència de formar part del Consell Rector del CSdM.

Les persones que per part de la Coordinadora van assistir-hi van ser: en Manel Molina, el Carles Forns i el Jordi Canal. Per part del Consorci el president i el gerent: en Josep Mañach i en Joaquim Esperalba.
El tema principal de la reunió era la nostra petició de poder ser presents en les reunions del Consell Rector del Consorci. Les seves respostes, en una reunió que en moments va ser tensa, van ser les següents:
 • No estarem en el Consell Rector, doncs, segons diuen, no ho permeten els estatuts.
 • Es comprometen a facilitar-nos els ordres del dia i les actes de les reunions del Consell Rector (es fa una al mes).
 • Estan disposats a que tinguem una reunió amb els representants del Consell Rector per presentar-nos respectivament.
 • Ens podrem reunir amb el Consell Rector com ho fa el Comitè de treballadors/es.
 • Estan preparant una proposta de funcionament del Consell assessor.
 • Una representació del consell assessor podria estar en el Consell Rector.
 • Podrem tenir accés a tota la informació (actes reunions, ordres del dia, etc.)
 • Ens van donar les actualitzacions de les llistes d’espera, segons diuen respecte a l’any passat han baixat un 4%.
Davant d’aquesta informació per part dels nostres companys, vam fer les següents valoracions i conclusions:
 • Tenim la seguretat de que no volen que estiguem en el Consell Rector no per temes estatutaris sinó, només, per qüestions de tipus polític.

 • Seguirem exigint la nostra participació en el Consell rector doncs pensem que els usuaris tenim dret a ser presents.
 • Valorem com a positiu el poder accedir-hi a les actes i ser informats dels ordres del dia de les reunions del Consell Rector, encara que per nosaltres no és suficient.

 • Només les mobilitzacions per qüestions concretes i que siguem capaços d’organitzar amb èxit, els faran modificar aquesta actitud inicial.
Vam acordar:
 • Remetre una carta al Consorci demanant la primera reunió amb els representants de Consell Rector i també que ens facilitin les actes de les seves reunions durant tot el 2012. Enviar-ne una còpia a l’alcalde.

 • Fer una reunió amb el Comitè de treballadors/es del Consorci per intercanviar informacions i, a poder ser, coordinar accions reivindicatives conjuntes per totes les retallades que estem patint.

 • Demanar a l’alcalde que convoqui la Comissió Municipal de Sanitat a la qual nosaltres participem i proposar-li el següent ordre del dia:
  • Demanar el mapa sanitari de Mataró que en el seu dia es van
comprometre.
 • Demanar el suport de la Comissió a la Coordinadora per poder ser
presents en el Consell Rector.
 • Recordar que en un Ple de l’Ajuntament es va aprovar el no a les
retallades sanitàries. Per tant, valorar i prendre postura davant les
retallades sanitàries que Mataró està patint.

 • Fer una proposta de mobilització a la ciutadania per temes concrets referents a les retallades que estem patint a Mataró.

 • Donat a que considerem molt important que les mobilitzacions han de ser globals a tot Catalunya en la defensa de la Sanitat Pública, serem presents a la reunió de la Plataforma pel Dret a la Salut que es farà a Barcelona el dia 19 de gener.
Es va acordar fer la propera reunió de la Coordinadora el proper 23 de gener als locals de l’ A.VV. de Cirera.
Sense més qüestions es va acabar la reunió.

dijous, 10 de gener de 2013

Comunicat de l' Associació


Benvolgudes i benvolguts,


A causa de la crisi que està sofrint tot el país, en els darrers temps hi ha hagut molts desnonaments i per desgràcia , a Mataró  hi ha moltes famílies afectades per aquest problema.

Per això des de la nostra Associació hem decidit recolzar i  difondre  la  reunió informativa que dura a terme. L’associació de Veïns de Rocafonda –l’Esperança   - Ciutat jardí , per a totes aquelles persones que es trobin en aquesta situació.

La xerrada la donarà en Sebastià Tenés , impulsor de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Mataró (PAH), entitat d’acompanyament per a persones que pateixen aquest problema i que lluita solidàriament per poder acabar amb aquest drama.

Si sou afectats de les hipoteques o coneixeu a algú que ho sigui, us esperem el divendres dia 25 de gener a les 20:00 hores al Centre Civic Rocafonda , on parlarem dels desnonaments i de les propostes que podem trobar per combatre’ls.  

Montse Silva

Presidenta de l’AV  Mataró Centre