dimarts, 17 de juny de 2008

Ordre del Dia

Mataró a 17 de juny de 2008

Per la present convoco a la reunió ordinària de la Junta Directiva de l' Associació, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 1 de juliol, a les 21 hores de la nit a la Casa de la Palmera del carrer Gravina, 6-Interior. Per la importància i urgència del que s' ha de decidir es prega total assistència i puntualitat.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura Acata anterior.
2.- Queixes i reivindicacions del veïns.
3.- Proposta de tres eixos d' actuació urbana per part de l' Associació durant aquest mandat.
Centre Social- Casal de Barri; reurbanització del Camí Ral; rotonda antiga N-II
4.- Utilització com a espai lúdic del pati de l' Associació.
5.- Festa de l' Associació.
6.- Precs i preguntes.

Atentament
EL PRESIDENT

EXCURSIÓ

LLOC: MASSANET DE CABRENYS (TAPIS) .- Povíncia de Girona.

DIA: Dijous, 3 de Juliol HORA DE SORTIDA: 7,30 hores del matí

LLOCS DE SORTIDA A MATARÓ: Estació de RENFE. Al Camí Ral, 407 (Front al restaurant Caminetto). Plaça de L' Havana. Parc Central. Avda. Europa-Plaça Granollers)

PREU PER PERSONA: 42 euros. INCLOU: Viatges-Esmorçar-Dinar

ESMORÇAR: El restaurant Rebost (La Cleva) DINAR: A TAPIS (sobre les 2 de la tarda)

PROGRAMA DE VISITES:

MATÍ: Pantà de Boadella i poble de Massanet de Cabrenys.

TARDA: La Bisbal (Poble de la ceràmica)

JA ES POT FER LA RESERVA!!

LLOC PER FER LA RESERVA: Casa de la Palmera (seu de l' Associació de Veïns)

DIES I HORARI D' INSCRIPCIÓ: Dies: 16 (dilluns); 17 (dimarts); 18 (dimecres); 19 (dijous) de juny de 7 a 8 de la tarda.

NOTA.- Per fer la resrva caldrà abonar 20 euros o la totalitat se es vol.

Atentament.- LA JUNTA

dimarts, 10 de juny de 2008

Fotos denuncia Mataró Centre
Estat de desolació i abandonament de certes zones del centre la ciutat concretament de l' interior de les cases de Jaume Balmes cantonada amb carrer Ibran, cedides per F. Soler Ridameyà.
(fotografies enviades al Capgros, apartat de fotos denuncia)


LA IGNORÀNCIA ÉS AGOSARADA

Al Butlletí Electrònic de la FAVM, núm. 95, el Vicepresident d' aquesta Federació, Javier Sanchez, signa un article amb el títol "Vecinos de Segunda" explica, comenta i enjudicia alguns aspectes de les reivindicacions dels veïns de baix a mar, a més a més del que fan per millorar i donar més qualitat al seu entorn, màxim quan a la zona contigua de recent urbanització s' han creat nous espais públics al voltant dels futurs residents.
Així és. Però, puntualitzem que la millora, si ho és, és per a tothom perquè tothom la pot gaudir, no només els nous veïns. No obstant, independentment d' això, el senyor vicepresident llança, en el seu escrit, una sèrie de preguntes i es dona així mateix unes respostes d' una manera esbiaixada i partidista, en les que es posa en dubte la capacitat "de las entidades de este territorio" per canalitzar les aspiracions d' aquets veïns i que "no cumplen la misión para la que fueron creadas".
La Junta d' aquesta Associació s' ha donat per al.ludida i ha cregut adient contestar aquesta falta de respecte com es mereix.
En primer lloc, és el seu deure i obligació conèixer el que pensa o opina la Comissió sencera que s' ocupa d' aquest assumpte, no només d' un o dos membres d' aquesta Comissió i, per supossat, el que pensa, opina i declara la Junta que representa a aquesta Associació per a poder-nos anomenar implicitament "d' incapassos" i expressament que "no cumplen la misión para la cual fueron creadas".
Aquesta Junta, durant els dos últims anys, ha lluitat i està solucionant -a vegades amb bastant èxit- les reivindicacions i queixes de divuit carrers o zones urbanes de Mataró-Centre juntament amb els veïns de les mateixes (veure Memòria 2006-2007). En el cas que ens ocupa, mai, fins ara, aquesta Associació havia fet tantes reunions amb els veïns afectats ( a vegades també i conjuntament amb responsables municipals); i mai haviem sigut capassos de reunir tants d' aquests responsables, tècnics i polítics, en una ocasió per a dirimir, dilucidar i contrastar diversos aspectes i dificultats que sofreixen aquests veïns.
En segon lloc i en tots casos, hem col.laborat i canalitzat totes i cada una de les propostes o estudis que ens han fet arribar per part de la Comissió, o part d' alguns membres de la mateixa, rebent l' afirmació expressa del Departament corresponent que s' estudiarien o que s' estaven estudiant. No han faltat trucades telefòniques per part nostra preguntant si s' estava realitzant aquest procés.
Seguint l' escrit signat pel senyor Javier Sánchez, no ens queda del tot clar si aquestes proposetes veïnals tenen l' aprovació o el beneplàcit de "esas entidades del territorio" perquè dona la sensació - només és una sensació- que no tan sols les desatenem sino que, llegint l' asserció final, seguim una tàctica obstruccionista i no arriben al seu destí.
Li direm: ens semblen correctes en general. És una visió que contempla una zona limitada; però, hi ha, derrera, reflexió i reivindicacions urgents i necessàries també, hi ha una elaboració argumentada i gràfica intentant exposar de la millor manera possible que es preten. Ja ens agradaria a tots plegats que, quan arriben propostes d' altres carrers o zones, hagi questa reflexió i preparació prèvia!
Ara és l' Ajuntament el que té la paraula. Les seves conclusions ja les coneixerem i les avaluarem detinguda i críticament. Actuarem en conseqüencia prenent la postura que creguem més adient contemplant el conjunt de tot el territori, si ha hagut bona voluntat política o no per part dels seus responsables, si és justa o no. Perquè, en definitiva, és aquest organisme el que té l' última paraula; és el que analitza el conjunt del barri com un tot en les àrees de la seva responsabilitat: movilitat i trànsit, infraestructures, seguretat, etc...; i determina el que és possible o no, factible o no. Precissament el dia 30 de maig. Li sembla un retard, una incapacitat, o qualsevol altre cosa, senyor vicepresident? Vostè té experiència perquè ha sigut membre de la Junta d' aquesta Associació durant molts anys; i molts assumptes que ha portat, malgrat a la seva bona voluntat i constància, ¿han tingut aquest èxit en tan poc temps? Ens sembla que no.
Per finalitzar, li direm que ens va extranyar molt la seva intromissió com a vicepresident, i parlant en nom de la Federació, del seu últim pàrraf assenyalat per vostè en negreta el que citem textualment:

" Por su parte la FAVM, que está de acuerdo con todos y cada una de estas reivindicaciones, buscará formulas para transmitirlas a las instancias municipales, a fin de que los residentes de baix a mar sean oídos y atendidos y dejen de ser vecinos de segunda"

Requerida la confirmació del que aquí s' esmenta, fonts autoritzades de la federació ens expliquen que es desconeix l' assumpte en general, que no s' ha parlat en cap reunió de Junta ni, per tant, ni aprovat ni rebujat; i que l' esmentat escrit és qüestió personal o particular; o sigui, que és absolutament falsa aquesta asserció. En definitiva; no és més que una ostentació de retòrica populista.
Després de tot el que hem dit, només ens cal una reflexió que ens agradaria que fos recollida per vostè, si ho permet, en forma de consell: No és vostè ningú, ni pel seu càrrec de la Federació formada per tots, per ficar el cullerot en cap Associació ( o al menys en aquesta) en àmbits de la seva competència. Seria bo que es dediqués a coordinar les Associacions veïnals i enfortir-les de la millor manera possible; a sumar i no restar d' una manera tan grollera en l' Associacionisme de la ciutat que rep un cop injust i que no es mereix.

Atentament
La Junta