dimarts, 6 de juliol de 2010

Carta a l' ajuntament

Sr. Alcalde:

En Joan Saborido Badia com President de l’ Associació de Veïns Mataró-Centre amb domicili Casa de la Palmera carrer Gravina 6 Interior Tel. 937906151 amb correu electrònic aveinsmatarocentre@gmail.com i en nom de la Junta:

E X P O S A:

Que havent estat debatent sobre el recent esfondrament d’ un edifici de dues plantes al Camí Ral durant el passat mes de maig, en el que podria haver resultat ferit o mort alguns dels nostres veïns i veïnes. Entenem que les precipitacions d’ aigua que s’ escola a través del subsol sorrenc, molt habitual a la rodalia de la platja, sumat a la poca cimentació dels edificis de major antiguitat pot resultar desestabilitzador per a les estructures circundants, com s’ ha demostrat en aquesta i d’ altres situacions que alguns veïns han expressat amb preocupació.

S O L. L I C I T A:

Per part d’ aquesta Associació demanem, en el cas d´haver de deixar un solar durant un periode llarg expossat a les inclemències del temps, serveixi de precedent i avís per actuar de forma diferent aquest malaurat incident, és a dir, procedint a tapar, cimentar, assegurar i apuntalar de forma adient l’ estructura o estructures adjacents durant aquest lapse, per major seguretat i tranquilitat dels veïns i veïnes; arribant fins hi tot, si fos necessari, a bescanviar el protocol d’ actuació així com d’ inspecció per què és donés en les condicions més efectives.

A l’ espera de la vostra resposta, els saluda atentament

Mataró, a 6 de juliol de 2010
EL PRESIDENTSENYOR ALCALDE PRESIDENT DE l’ AJUNTAMENT DE MATARÓ

Cap comentari: