divendres, 3 d’agost de 2012

ACTA REUNIÓ JUNTA DIMARTS 17 DE JULIOL DE 2012


ACTA REUNIÓ JUNTA DIMARTS 17 DE JULIOL DE 2012

(Reunits Can Cabot i Barba  a les 19.00h.)

Presents: Montserrat Silva,  Lluís Lluesma, Joan Saborido, Lluís Prades, Lluís Gallemí, Francesc Soler i l’Albert Geronès.

Ordre del dia:
1.    Informe de la comissió permanent de  la junta.
2.    Informació i valoració de les activitats dutes a terme per la vocalia de cultura durant el curs 2001-2012.
3.    Informació i valoració de les accions dutes a terme per la vocalia de urbanisme i medi ambient en aquest dos primers mesos.
4.    Informació i valoració de la vocalia de mediació i civisme sobre les actuacions dutes a terme durant aquest dos primers mesos.
5.    Informació sobre el Consell Territorial del Centre-Eixample i Havana.
6.    Informació de la vocalia de comunicació
7.    Precs i Preguntes.

----------------------------------------------------------------------

 1. Es parla de:
El trasllat de nou a la casa de la Palmera a partir del proper mes de setembre. L’espai serà compartit amb l’Agrupament escolta Arrels i Voluntaris pel futur. Malgrat aquest trasllat l’AAVV continuarà mantenint totes les activitats que es feien fins ara als espais de Can Cabot i Barba, així mateix mantindrà un punt d’atenció als associats que hi fan les activitats.

També es valora la possibilitat de mantenir les reunions de la permanent a Can Cabot.
 S’informa que el Café de Mar estarà lliure d’usos a partir del mes de setembre, es parla de la conveniència de fer un projecte d’utilització d’aquest espai on quedin reflectís la conveniència de fer un casals de gent gran per a Mataró Centre i el projecte l’Associació de veïns. Aquest projecte ha de manifestar el simbolisme que ha tingut i la seva conveniència de recuperar-lo per a la memòria històrica de la nostra ciutat.  S’acorda parla amb la Unió de Cooperadors, en tornar ha iniciar les activitats de l’AAVV. 

Es presenta l’escrit de dimissió del Sr. Manel Benavent per motius personals que era el responsable de coordinar les activitats del grup de teatre amb la Junta. S’accepta i el setembre el grup de teatre nomenarà un nou representant.

Es presenta l’escrit de dimissió de la Sra. Maite Bernal per motius professionals s’accepta la seva renúncia i al setembre es resoldrà que ha de ser el seu substitut en les tasques de secretaria. 

2.

 Durant aquest curs s’han dut a terme les activitats lúdiques i culturals de Balls de Saló, Country, Ioga, Capoeira, Dansa Contemporània, Sardanes i Teatre amb un total d’uns 100 participants.
La valoració que es fa és totalment positiva i s’acorda fer les mateixes activitats pel proper, i fer-ne de noves com un taller de pintura, excursions culturals pel país i visites als museus i exposicions de la nostra ciutat.

3.

 S’informa que des de aquesta vocalia s’han enviat escrits a la Regidora de via pública denunciant l’estat del cablejat del carrer Lepanto / Av. Del Maresme. Ja que aquest cables penjaven pel carrer i podien ser un possible perill pels vianants. Això està ja solucionat.
També s’ha denunciat el mal estat del paviment a la Baixada Santa Anna, s’està enfonsant . (pendent de solució)
D’aquestes dues actuacions s’han penjat imatges al blog.

A la regidora d’urbanisme li vàrem comunicar el malestar dels veïns del carrer Sant Antoni (aquest s’han constituït amb plataforma) on es manifestava també la inquietud del veïns del carrer Balmes enfront de l’anunci d’enderroc de l’antiga fabrica situada al carrer Campeny entre Balmes i Sant Antoni.

Pel que fa referència a la Plataforma de veïns del Carrer Sant Antoni, em de dir que estem a totes les reunions que convoquen, tant de veïns com les trobades amb l’Ajuntament. La situació actual és la següent:

L’estudi geològic ha tret com ha conclusió que els terrenys són inestables i que s’han de consolidar. Els veïns afectats per l’enderroc hauran de consolidar les seves parets mitgeres a nivells de fonamentació. Els habitatges apuntalats també hauran les hauran de consolidar a fi de consolidar-los estructuralment. El carrer Sant Antoni no s’obrirà al trànsit fins que no es garanteixi el màxim de seguretat, per això els tècnics municipals faran un estudi sobre les vibracions del subsòl.
Sobre les propostes urbanístiques municipals envers el carrer Biada i entorns del futur Corte Inglés i de la proposta de modificació s’ha parlat en junta i els nostres representants al Consell territorial hi participen activament.

4.

Des de aquesta vocalia i durant aquest dos primers mesos  estem mediant entre els veïns d’un bloc de l’Av. Del Maresme i una botiga de peix que tenen a la planta baixa. Els veïns es queixen de les pudors del peix i dels sorolls que produeixen el motor de la càmeres, de la gran peixera que hi tenen i de l’aparell de l’aire acondicionat.

Ens aquesta mediació, l’AAVV va portar el cas al Servei de Mediació  Ciutadana municipal, actualment estem en ple procés entre els veïns afectats, els propietaris del negoci, el Servei de mediació i nosaltres. Hores d’ara sembla que hi ha bona voluntat per amb dues parts per arribar ha solucionar els problemes.

També està duent ha terme la mediació entre veïns del carrer Thos i Codina i el local d’una entitat cultural. El problema bàsicament és de sorolls. S’està parlant amb les parts.

 5.

Els nostres representants en el Consell ens informen de les dues reunions que hi ha hagut. La primera va ser el 13 de juny, on com ha temes rellevants  des taquem l’estudi de revisió de la recollida de rebuig i la dinamització del port i front marítim, la proposta de creació d’un grup de treball sobre el Corte Inglés i es comunica l’enderroc de l’edifici de l’antic club nàutic.

En aquesta reunió vàrem plantejar la situació del cablejat del carrer Lepanto.

Pel que fa a la comissió esperen ser-ne convocats.

La segona reunió va tenir lloc el dia 16 de juliol: els temes tractats varen ser: informació del procés d’elaboració del PAM 2013, informació d’una nova WEB de l’Ajuntament per al seguiment del PAM 2012. D’aquest manera tothom podrà saber quin és el seu estat d’execució. També es va posar ha informació la remodelació del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses.

Com ha tema sobrevingut es pretenia parlar de l’ordenança de civisme, donada l’hora que era els nostres representants varen fer la proposta de realitzar un monogràfic sobre el tema. Aquesta va ser acceptada per la presidència del Consell. Acordem treballar la proposta de remodelació, per ha poder portar propostes.

 6.

L’equip encarregat comunica que en el Blog de l’Associació s’ha penjat 11 post, des de que hi ha la nova junta, un d’ells és la col·laboració d’un veí del carrer Pujol, i dos son de la Coordinadora en defensa de la sanitat publica, i un altre és el text de l’Ajuntament sobre la proposta de remodelació del carrer de Cuba i plaça de les Tereses.

Es comunica que s’ha enviat al setmanari CAPGROS, l’article ” Qui en ganya, a qui” i que aquest serà publicat la setmana següent de les Santes.

Acordem també publicar-lo al Blog.

Es valora que el grau de incidència de moment es baix, i que des de el 29 de maig fins a l’actualitat únicament hem rebut 200 visites.


7.

Com que l’acta ha estat redactada al llarg de la sessió la presidenta proposa que sia aprovada a fi de poder-la enviar ha tots els socis i publicar-la al blog i no haver d’esperar a la propera junta de finals de setembre. L’acta queda aprovada.Sense mes temes ha tractar es tanca la sessió